برچسب: لیست قیمت پروتز چشم

یکشنبه 10 نوامبر 2019

 تخلیه و پروتز چشم Enucleation & prosthesis Implantation

متاسفانه در بعضی موارد به علت:ضربهعفونتناهنجاریهای مادرزادی, و یا بیماری های اکتسابی ؛ فرد یک چشم خود را از دست میدهد. در این موارد هدف چشم پزشک احیای ظاهر فرد با استفاده از پروتز متحرک است. در سال های اخیر کاشت پروتزهای متخلخل کروی باعث نتایج بهتر و عوارض کمتر در جراحی کاشت پروتز در کاسه چشم شده است.

دو ماده رایج پروتز ها پروتزهای متخلخل کروی شامل هیدروکسی آپاتیت و پلی اتیلن می باشد. معمولا این مواد در داخل نسوج خود بیمار یا بافت دهنده قرارگرفته و پس از تخلیه چشم,داخل کاسه چشم کاشته می شوند.سپس

ارسال شده در تخلیه و پروتز چشم, جراحی های پلک، کاسه چشم . مجاری اشکی, جراحی های چشم, دسته بندی نشده توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,