برچسب: احساس جسم خارجی در چشم یک علامت نسبی شایع است