برچسب: آسیب عصب بینایی در بیماری آب سیاه یا گلوکوم

یکشنبه 15 سپتامبر 2019

تشخیص بیماری آب سیاه یا گلوکوم Glaucoma Diagnosis

چگونه می توانیم بدانیم که مبتلا به گلوکوم یا آب سیاه هستیم؟

تنها راه تشخیص آب سیاه یا گلوکوم معانیه توسط چشم پزشک است. تست های غربالگری که فقط فشار چشم را اندازه گیری می کند، برای تشخیص گلوکوم کافی نیست.

در طی معاینه گلوکوم چشم پزشک کارهای زیر را انجام می دهد:

  1. اندازه گیری فشار داخل کره چشم
  2. معاینه زاویه چشم که محل تخلیه مایع داخل چشم است
  3. معاینه عصب بینایی از نظر میزان صدمه
  4. اندازه گیری میدان بینایی و دید مرکز بینایی
  5. گرفتن عکس از عصب بینایی یا تصویر برداری کامپیوتری عصب بینایی

ارسال شده در آب سیاه یا گلوکوم, تشخیص بیماری آب سیاه یا گلوکوم, جراحی های چشم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,