گرید مطالب

طرح 2

 لنز های تماسی سخت

   لنز های سخت نافذ گاز یا Rigid gas permeable (RGP) contact lenses لنز های سخت نافذ گاز…

OCT شبکیه

OCT شبکیه (optical coherence tomography (OCT    شبکیه قسمت حساس به نور چشم است که در پشت چشم ، مابین زجاجیه و مشیمیه قرار دارد…

آب سیاه یا گلوکوم

آب سیاه یا گلوکوم گلوکوم یا آب سیاه به گروهی ازبیماریهای چشمی گفته می شود که در آنها…

آب سیاه یا گلوکوم مادرزادی

آب مروارید در بیماران با سابقه لیزیک

آب مروارید را کی عمل کنیم

 زمان مناسب عمل آب مروارید بینایی پیشرفته ترین حس بدن است که دائماً اطلاعات مربوط به جهان اطراف…

طرح 3

طرح 4 (جدید)

طرح 5 (جدید)