دسته: فوتوفوبی یا حساسیت به نور

پنج‌شنبه 10 ژوئن 2021

فوتوفوبی (حساسیت به نور)

فوتوفوبیا یا حساسیت به نور، عدم تحمل نور است. منابعی مانند نور خورشید، نور فلورسنت و نور رشته ای همه می توانند باعث ایجاد ناراحتی شوند که در نتیجه فرد با ناچار چشم ها را جمع می کند یا می بندد. سردرد همچنین ممکن است با حساسیت به نور همراه باشد. حساسیت به نور بعضی اوقات فقط در نور شدید اذیت کننده است. با این حال، در موارد شدید، هر نوری می تواند تحریک کننده باشد.

Photophobia and Light Sensitivity فوتوفوبی یا حساسیت به نورفوتوفوبی چیست؟

شما احتمالاً با اصطلاح “فوبیا” آشنا هستید که به طور کلی “ترس” از چیزی را توصیف می کند. با این توصیف، فوتوفوبیا به معنای واقعی کلمه می تواند به معنای “ترس از نور” باشد، اما در حقیقت فوتوفوبیا به یک حساسیت شدید به نور اشاره دارد. فتوفوبیا یا حساسیت به

ارسال شده در علائم بیماریهای چشمی, فوتوفوبی یا حساسیت به نور, معایعنات چشم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,