دسته: دوبینی

پنج‌شنبه 10 ژوئن 2021

دوبینی یا دیپلوپی

diplopia دوبینیدوبینی یا دیپلوپی به معنای این است که فرد از یک شیء واحد دو تصویر می بیند. ممکن است این دو تصویر در کنار هم دیده شوند یا یکی بالاتر و یکی پایین تر دیده شود. دوبینی چشم می‌تواند بر تعادل، حرکت و توانایی خواندن تأثیر بگذارد. دو بینی ممکن است تک چشمی یا دوچشمی باشد. اگر دوبینی تک چشمی باشد با بستن چشم سالم فرد همچنان یک شیء را دو تا می بیند. دوبینی دو چشمی زمانی احساس می شود که هر دو چشم فرد باز است. دوبینی می‌تواند علل متعددی داشته باشد. در نتیجه، درمان آن برای هر فرد متفاوت خواهد بود.

علل دوبینی چشم

همانگونه که ذکر شد منشاء دوبینی ممکن است در یک چشم یا در هر دو چشم باشد. اگر دوبینی تک چشمی باشد با بستن چشم سالم فرد همچنان یک شیء را دو تا می بیند. دوبینی دو چشمی زمانی احساس می شود که هر دو چشم فرد باز است. هر چشم، تصویر جداگانه‌ای از محیط بر

ارسال شده در دوبینی, علائم بیماریهای چشمی, معایعنات چشم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,