دسته: گذاشتن لنز تماسی سخت

جمعه 30 آگوست 2019

روش صحيح گذاشتن لنزهاي تماسي سخت نافذ گاز در چشم

 

 

 

 

1- دست ها بطور کامل با آب و مايع دستشويي، شستشو و آبکشي شود. لازم نيست که دستتان را خشک کنيد؛ چون ممکن است پرز حوله به لنزتان بچسبد.

 

 

 

 

 

 

 

2- لنز را از جالنزي در آورده و مطمئن شويد که تميز است.

3- چند قطره از محلول مرطوب کننده روي لنز بريزيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- لنز را روي انگشت اشاره دست راستتان طوري قرار دهيد که سمت مقعر آن بالا باشد ( افراد چپ دست روي انگشت اشاره دست چپ قرار دهند).

 

 

 

 

 

 

 

5- پلک بالا را با انگشت دست چپتان بالا بکشيد.

6- با انگشت ميانه دست راستتان پلک پايين را بطرف پايين بکشيد.

 

 

 

 

 

 

 

7- در حاليکه ه

ارسال شده در دانستنیهای چشم, دانستنیهای لنزهای تماسی, گذاشتن لنز تماسی سخت توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,