دسته: لیزر در جراحی عیوب انکسار

جمعه 08 نوامبر 2019

لیزر و کاربرد های آن در جراحی عیوب انکساری

 اشعه لیزر در اصلاح عیوب انکساری (حذف عینک) جایگاه ویژه ای دارد. با خواص بیشماری که اشعه لیزر دارد، می توان از آن بصورت گسترده در انواع روش های اصلاح عیوب انکساری بهره مند شد. از طرفی به علت قابلیت نفوذ قابل تنظیم این اشعه در بافتهای مختلف بدن بعنوان چاقوی جراحی بسیار دقیق برای برداشت بافت در حد میکرون یا ظریف تر از آن استفاده می شود. 

از لیزر اگزایمر که نوعی لیزر فوق بنفش است، براي برداشت بافت از قرنیه و در نتیجه تغییر شکل قرنیه و اصلاح جراحي عيوب انکسار استفاده مي شود. همچنین از