دسته: لیزر اسمایل

شنبه 12 اکتبر 2019

عمل لیزر اسمایل ReLEx® SMILE

عمل اسمایل SMILE (Small Incision Lenticule Extraction)یا ReLEx® (Refractive LEnticule Extraction) نسل سوم اعمال جراحی اصلاح بینایی با لیزر است که با استفاده از پیشرفته ترین روش ها نزدیک بینی با یا بدون آستیگماتیسم را درمان می کند. در عمل ReLEx® SMILE با استفاده از تکنولوژی پیشرفته فمتوسکند با دقت بسیار زیاد بافتی عدسی شکل (lenticule) را از طریق برشی کوچک و بدون دستکاری مابقی قرنیه برش داده و از ورای برشی کوچک از ضخامت قرنیه بیرون آورده می شود. در این عمل به جای برش حدود ۲۰ میلی متری فلپ لیزیک، برشی حدود ۴ میلی متری داده می شود.