دسته: عیوب انکساری

جمعه 11 اکتبر 2019

منظور از عیوب انکساری Refractive Errors چیست؟

وقتی به یک جسم نگاه می کنید، اشعه نوری که منعکس می کند از طریق واضح ترین و بیرونی ترین لایه چشم – که قرنیه نامیده می شود – به طرف عدسی طبیعی چشم می شود. سپس عدسی نور را بر روی شبکیه متمرکز می کند. شبکیه لایه ای از بافت حساس به نور است که در پشت چشم قرار دارد.
شبکیه الگوهای نور را به سیگنال های الکتریکی تبدیل کرده و این سیگنال ها را از طریق عصب بینایی به مغز می فرستد. در مغز ، این سیگنال ها به عنوان تصاویر اجسامی که در اطراف خود می بینید شناخته می شوند.
عیب انکساری هنگامی رخ می دهد که چشم قادر به خم کردن و تمرکز مناسب نور بر روی شبکیه نیست. ممکن است بینایی تار، مبهم یا دو تایی شود ، باعث می شود موقع دیدن زور بزنید و دچار سایرعلائم شایع شامل سردرد در نتیجه خستگی چشم یا مشکل خواندن شوید.
در کودکان ، خطای انکساری ممکن است بر میزان مطالعه کودک تأثیر بگذارد و تأثیر منفی بر یادگیری کلی داشته باشد. حتی می ت

ارسال شده در جراحی های چشم, جراحی های عیوب انکساری, عیوب انکساری توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,