دسته: اپي _ ليزيک

دوشنبه 08 مارس 2021

اپی _ لیزیک Epi Lasik

 اپی _ لیزیک عمل لیزری جدیدی است که با هدف برطرف کردن بعضی از عوارض بالقوه LASIK و LASEK ابداع شده است. این روش در افرادی که ضخامت قرنیه کم است، افراد ارتشی و ورزشکاران مناسب تر است. این تکنیک شباهت هایی به هر دو تکنیک فوق دارد، اما در چند نکته کلیدی با آنها متفاوت است.

در لیزیک LASIK با استفاده از یک تیغ تیز و یا لیزر، فلپی (لایه ای) از قرنیه(به ضخامت ۱۶۰ میکرون) برش داده می شود که ممکن است ضخیم تر از حد مورد نظر بریده شود. در لازک LASEKنیز لایه سطحی نازکی از قرنیه یعنی اپیتلیوم آن بلند شده و با لولایی به سطح قرنیه چشبیده باقی می ماند. این مرحله در اپی لیزیک نیر انجام می شود، اما بجای تیغ ظریف لیزیک، جراح از تیغ لرزشی پلاستیکی کندی استفاده می کند. همچنین بجای استفاده از الکل که در لازک برای شل کردن لایه اپیتلیال اسفاده می شود؛ جراح از تیغه ای پلاستیکی بنام “جداگر اپیتلیتال” برای جدا کردن ورقه ای از سطح چشم کمک می گیرد.در این روش

ارسال شده در اپي _ ليزيک, جراحی های چشم, جراحی های عیوب انکساری توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,