دسته: کلیات آب مروارید یا کاتاراکت

شنبه 16 نوامبر 2019

 آب مروارید یا کاتاراکت  Cataract

عدسی چشم Crystalline Lens

عدسی چشم Crystalline lensعدسی عضوی است محدب الطرفین ، قابل انعطاف، بدون رگ و شفاف با قطر ۹ میلیمتر و ضخامت ۴میلیمتر که ما بین مایع زلالیه و زجاجیه چشم قرار دارد. عدسی توسط زنولها به شیارهای بین 

ارسال شده در آب مروارید یا کاتاراکت, جراحی های چشم, کلیات آب مروارید یا کاتاراکت توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,