دسته: کدورت کپسول خلفی عدسی

جمعه 15 نوامبر 2019

کدورت کپسول خلفی عدسی پس از عمل آب مروارید یا کاتاراکت ثانویه

 

posterior capsule opacificationکدورت کپسول خلفی عدسییکی از مهمترین عوارض عمل جراحی آب مروارید (کاتاراکت)در روش فیکو کدر شدن کپسول خلفی عدسی یا اصطلاحا کاتاراکت ثانویه است می باشد. در عمل آب مروارید با روش خارج کپسولی که قبلا رایج بود شیوع آن از۵۰-۴۰% بود.در روش عمل آب مروارید با فیکو و با استفاده از لنزهای داخل چشمی با طراحی جدید شیوع آن به کمتر از ۱۰% کاهش یافته است. در روش های جدید عمل آب مروارید برای برداشتن 

ارسال شده در آب مروارید یا کاتاراکت, جراحی های چشم, کدورت کپسول خلفی عدسی توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,