دسته: لنزهای های داخل چشمی تک کانونی

شنبه 16 نوامبر 2019

لنزهای های داخل چشمی تک کانونی

بطور معمول بجای لنز طبیعی چشم که بهنگام عمل آب مروارید از چشم خارج می شود، لنز های داخل چشمی تک کانونی کار گذاشته می شود که فرد فقط دید دور خوبی دارد و برای مطالعه نیاز به عینک دارد .

تا همین اواخر، در چشم هر کسی که تحت عمل جراحی آب مروارید قرار گرفته، یک لنز داخل چشمی تک کانونی کار گذاشته شده است. این نوع لنز اولین نوع لنزهای تولید شده برای جراحی آب مروارید بود و از آن به عنوان گزینه “استاندارد” یاد می شود. یک لنز تک کانونی سنتی یک لنز عالی است و دید بسیار خوبی را در یک فاصله خاص (نزدیک ، میان برد / کامپیوتر یا فاصله دور ) به شما می دهد. اما به عنوان یک لنز تک فوکوس، یک لنز تک کانونی نمی تواند دید واضحی را در تمام فواصل ایجاد کند. بنابراین برای برخی کارها در فواصل مشخص هنوز به عینک نیاز خواهید داشت. اکثر ا

ارسال شده در آب مروارید یا کاتاراکت, جراحی های چشم, لنزهای داخل چشمی, لنزهای های داخل چشمی تک کانونی توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,