دسته: علائم و نشانه هاي آب مرواريد

جمعه 15 نوامبر 2019

 

علائم و نشانه هاي آب مرواريد

 

کدورت عدسي در ابتدا کم بوده وتأثيري بر بينائي شما ندارد. شما ممکن است حس کنيد که بينائيتان اندکي تار شده است و مثل اين است که از پشت شيشه اشياء را می بینيد. ممکن است نور خورشيد و لامپ ها درخشنده تر و پخش و اذيت کننده باشد. همچنين ممکن است هنگام رانندگي در شب، نور چراغ ماشين هاي روبروخيره کننده تر از قبل باشد.رنگها نيز شفافيت قبلي را ندارند.

 

علائم و نشانه هاي آب مرواريد ارتباط مستقيمي با نوع آب مرواريد دارد. زماني که کاتاراکت هسته اي (نوکلئار) در مراحل ابتدايي است، مدتي بينائي نزديک فرد بهتر مي شود که اصطلاحا به آن” ديد ثانويه” مي گويند. متأسفانه اين بهبود ديد نزديک دوام چنداني ندارد و با بدتر شدن کاتاراکت از بين مي رود. کاتاراکت زير کپسولي ممکن است تا مراحل پيشرفته علامتي نداشته باشد و يا فرد از خيرگي ناشي از نور بخصوص در شب شاکي باشد.

     

به طور کلي شايعترين علائم آب مرواريد عبارتند از:

  • تار شدن يا محو شدن بينايي.
  • حساس شدن به نور
  • درخشندگي زياد نور اتومبيل ها در شب
  • خيرگي و پخش نور چراغها و نور آفتاب
  • ديدن هاله اطراف چراغها
  • كاهش ديد در نور شديد آفتاب
  • كم رنگ شدن يا محو شدن رن