دسته: عدسی یا لنز طبیعی چشم

جمعه 15 نوامبر 2019

عدسی چشم Crystalline Lens

عدسی چشم Crystalline lensعدسی یا لنزعضوی است محدب الطرفین ، قابل انعطاف، بدون رگ و شفاف با قطر ۹ میلیمتر و ضخامت ۴میلیمتر که ما بین مایع زلالیه و زجاجیه چشم قرار دارد. عدسی توسط زنولها به شیارهای بین جسم مژگانی اتصال دارد. عدسی ساختمانی شفاف دارد و در پشت مردمک واقع شده است وعمل تطابق و متمرکز کردن نور بر روی شبکیه را انجام می‌دهد. عدسی کریستالی نامی است که به عدسی طبیعی که انسان با آن متولد می شود داده می شود. رشته های ظریف و کوچک از داخل شیار های 

ارسال شده در آب مروارید یا کاتاراکت, جراحی های چشم, عدسی یا لنز طبیعی چشم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,