دسته: تشخیص آب مروارید یا کاتاراکت

جمعه 15 نوامبر 2019

تشخیص آب مروارید یا کاتاراکت

برای تشخیص آب مروارید باید معاینه کامل چشم پزشکی توسط متخصص چشم انجام شود. برای بررسی عملکرد بینایی از بیمار در مورد محدودیت هایی بیناییش سوال می کنیم و حدت بینایی را با عینک و بدون عینک اندازه گیری می کنیم. در بیمارانی که از خیرگی و پخش نور شکایت دارند با باتاباندن منبع نوری از یک طرف، حدت بینایی با چارت دید را اندازه می گیریم. وسایل دیگری نیز برای این کار وجود دارد. با این اندازه گیری ها میزان اثر نور چراغ ماشین های روبرو بر عملکرد بینایی فرد در

ارسال شده در آب مروارید یا کاتاراکت, تشخیص آب مروارید یا کاتاراکت, جراحی های چشم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,