دسته: بررسی های قبل از عمل آب مروارید

جمعه 15 نوامبر 2019

بررسی ها و اندازه گیری های تشخیصی قبل از عمل آب مروارید

 مهمترین و اولین قدم درمان آب مروارید معاینات و بررسی های دقیق و کامل همه قسمت های چشم و اندازه گیری دقیق قدرت لنز داخل چشمی و تصمیم صحیح برای انتخاب مناسبترین لنز داخل چشمی در هر بیمار است. معاینات کامل چشم پزشکی برای پیدا کردن بیماری ها و اختلات احتمالی همراه آب مروارید ضروری است.

با استفاده از تست بینایی وضوح و شدت بینایی را اندازه گیری می کنیم. معمولا برای اندازه گیری دید دور از چارت پروژکتور و برای اند