دسته: عوامل زمینه ساز آب سیاه

یکشنبه 15 سپتامبر 2019

عوامل زمینه ساز آب سیاه Glaucoma Risk Factors

چه کسانی مستعد گلوکوم یا آب سیاه هستند؟

بعضی از افراد در خطر بیشتری برای ابتلا به آب سیاه یا گلوکوم هستند.عوامل خطرساز برای گلوکوم عبارتند از:

ارسال شده در آب سیاه یا گلوکوم, جراحی های چشم, عوامل زمینه ساز آب سیاه توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,