دسته: بینایی شبانه

پنج‌شنبه 10 ژوئن 2021

دید شبانه یا بینایی در شب

دید شبانه توانایی دیدن در شرایط کم نور است. چند تفاوت اصلی بین بینایی در روز و دید در شب وجود دارد:

هنگام تاریکی هوا  مردمک بزرگتر می شود و اجازه ورود نور بیشتری را به داخل چشم می دهد. نوعی سلول متفاوت و حساس تر در شبکیه چشم – سلول های استوانه ای – نور را برای دید در شب جمع می کند. دید در شب نسبتاً یا کاملاً سیاه و سفید است. در این شرایط نوری دید رنگ بسیار ضعیف است.

vision at night دید در شبدید در شب که دید اسکوتوپیک نیز نامیده می شود، توانایی طبیعی ما برای دیدن در تاریکی را توصیف می کند. برای دید خوب در شب نیاز به همکاری ظریف بین اج

ارسال شده در بینایی شبانه, علائم بیماریهای چشمی, معایعنات چشم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,