دسته: قوز قرنیه چیست؟

شنبه 31 آگوست 2019

قوز قرنیه یا کراتوکونوس Keratoconus

 

 Keratoconus قوز قرنیه یا کراتوکونوس

کراتوکونوس یا قوز قرنیه یک پدیده غیر التهابی است که معمولا قرنیه هر دو چشم را گرفتار می کند. در این بیماری قرنیه نازک شده و حالت مخروطی پیدا می کند. نازک شدن و تغییر حالت قرنیه از کروی به مخروطی منجر به ایجاد نزدیک بینی – آستیگماتیسم نامنظم و در نتیجه کاهش دید می شود.

قوز قرنیه یا کراتوکونوس بیماری پیشرونده ای است که معمولا در

ارسال شده در بیماریهای چشم, بیماریهای قرنیه, قوز قرنیه, قوز قرنیه چیست؟ توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,