دسته: ایریدوسیکلیت یا هتروکرومی فوکس

شنبه 07 سپتامبر 2019

بیماری ایریدوسیکلیت یا هتروکرومی فوکس

هترو کرومی فوکس (رنگ متفاوت دو چشم)Fuchs hetrochromic iridocyclitis

اولین بار این بیماری توسط آقای ارنست فوکس Ernest Fuchs در سال ۱۹۰۶ با هتروکرومی (ناهمرنگی یا رنگ متفاوت عنبیه دو چشم)، التهاب جسم مژگانی و آب مروارید گزارش شد.

علل بیماری هتروکومی فوکس (ایریدوسیکلیت فوکس)

 اگرچه علت دقیق بیماری نامعلوم است، همراهی آن با یکسری اختلالات دیگر این فرضیه را مطرح می کند که این بیماری زمینه های متعددی دارد. از آنجائیکه اختلالات سمپ

ارسال شده در ایریدوسیکلیت یا هتروکرومی فوکس, بیماری های التهابی چشم, بیماریهای چشم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,