دسته: OCT شبکیه

جمعه 04 اکتبر 2019

OCT شبکیه (optical coherence tomography (OCT

 

 شبکیه قسمت حساس به نور چشم است که در پشت چشم ، مابین زجاجیه و مشیمیه قرار دارد و شامل مجموعه ای از سلولهای حساس به نور و انواع مختلف نرونهاست. هرگونه اختلال در عملکرد شبکیه و عروق خونی اثر نامطلوب روی بینایی دارد و در برخی موارد سبب آسیب‌های جدی و نابینایی می‌شود.

در سالهای اخیر پیشرفت های مهمی در زمی