دسته: مگس پران

چهارشنبه 18 سپتامبر 2019

مگس پران Floaters

فلوتز یا مگس پران floatersگاهی اوقات ممکن است کدورت هایی به اشکال مختلف مثل پرز،خطوط کوچک، تکه ابر،نقاط یا دوایرکوچک و …..به صورت شناور در میدان بینائیتان ببینید. اینها را اصطلاحا مگس پران یا فلوتر می نامیم. این کدورت ها اغلب زمانی که به یک زمینه صاف مثل دیوار سفید یا آسمان آبی نگاه می کنید، دیده می شوند. در واقع اینها توده های خیلی کوچک ژل یا سلول در داخل “زجاجیه” هستند. زجاجیه مایع ژل مانند شفافی است که فضای درونی چشم را پر کرده است.

گرچه به نظر می رسد که این اشکال در جلوی چشمتان در حال حرکتند، در واقع این ها در درون زجاجیه شناورند. زمانیکه شما به جایی نگاه می کنید، سایه این اجسام شناور روی پرده شبکیه چشمتان حس می شود. پرده شبکبه لایه ای عصبی است که در قسمت عقبی چشم قرار گرفته و نور را درک کرده ،اجازه می دهد اشیاء را ببینید.

.

ارسال شده در بیماریهای چشم, بیماریهای شبکیه و زجاجیه, مگس پران توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,