دسته: غشاء روی ماکولا

چهارشنبه 02 اکتبر 2019

غشاء های روی شبکیه یا مامبران اپی رتینال

غشاء های روی شبکیه یا مامبران اپی رتینال لایه های شفاف و نازک بافت همبندی (فیبروس) هستند که لایه ای نازک روی شبکیه تشکیل می دهند.

غشاهای اپی رتینال بیشتر در افراد بالای ۵۰ سال بوجود می آیند. بر اساس نظر انجمن متخصصین شبکیه آمریکا دو درصد افراد بالای ۵۰ سال و ۲۰ درصد افراد بالای ۷۵ سال مامبران اپی رتینال دارند؛ اما اغلب آنها نیاز به درمان ندارند.

epiretinal membrane غشاء های روی شبکیه یا مامبران اپی رتینال در بیش از ۲۰ درصد افرادی که غشاء روی شبکیه یا مامبران اپی رتینال دارند، هر دو چشم گرفتار است؛ اما علائم و شدت آن در دو چشم متفاوت است.

حقایق در ارتباط با غشاء های روی شبکیه یا مامبران اپی رتینال:

  1. غشاء های روی شبکیه یا مامبران اپی رتینال معمولا علائم خفیف و کمی دا