دسته: رتینیت پیگمانتر

چهارشنبه 02 اکتبر 2019

رتینیت پیگمانتر Retinitis pigmentosa (RP)

رتینیت پیگمنتوزا یا RP به گروهی از بیماریهای ارثی شبکیه اطلاق می شودکه باعث کاهش پیشروند و تدریجی بینایی می شود. رتینیت پیگمنتوزا یا RP شبکیه چشم را درگیر می کند. بیماری رتینیت پیگمنتوزا یا RP ژنتیکی است و از والدین به فرزندان منتقل می شود.

 

retinitis-pigmentosa-RPرتینیت پیگمنتوزا رتینیت پیگمنتوزا یا RP چگونه باعث کاهش بینایی می شود؟

رتینیت پیگمنتوزا یا RP به سلولهای گیرنده نور در شبکیه آسیب می رساند. این سلولها به گیرنده های استوانه ای و مخروطی شهرت دارند. سلولهای استوانه ای مسئول دید محیطی و دید شب هستند. دید دقیق مرکزی و دید رنگ توسط سلولهای مخروطی تامین می

ارسال شده در بیماریهای چشم, بیماریهای شبکیه و زجاجیه, رتینیت پیگمانتر توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,