دسته: بیماری های محیط شبکیه

یکشنبه 10 نوامبر 2019

بیماری های محیطی شبکیه

مگس پران Floaters

فلوتز یا مگس پران floatersتصاویر شناوردر میدان بینایی چشم، نقاط یا لکه هایی در جلوی دید فرد هستند که وقتی فرد سعی می کند مستقیماً به آنها نگاه کند، حرکت می کنند. این اجسام اصطلاحا مگس پران نامیده می شوند. آنها از زجاجیه چشم تشکیل شده اند و در بیشتر موارد کاملاً طبیعی هستند. زجاجیه ماده ای شفاف و ژل مانند است که بیشتر چشم را پر می کند. با افزایش سن، زجاجیه آبکی تر می شود. وقتی این اتفاق می افتد، الیاف کلاژن میکروسکوپی درون زجاجیه تمایل به جمع شدن نزدیک هم دارند. این تکه های باقی مانده سایه های کوچکی بر روی شب

ارسال شده در بیماری های محیط شبکیه, بیماریهای چشم, بیماریهای شبکیه و زجاجیه توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,