علت گلوکوم یا آب سیاه

یکشنبه 15 سپتامبر 2019

علت گلوکوم یا آب سیاه Cause of Glaucoma

چگونه افزایش فشار به چشم شما صدمه می زند؟

آسیب گلوکوم یا آب سیاه Damage of Glaucoma

آسیب گلوکوم یا آب سیاه Damage of Glaucoma

 

افزایش فشارباعث تخریب سلولهای عصبی در چشم شده که منجر به از دست دادن بینایی می شود. در ابتدا ، ممکن است فقط بینایی نقاطی در قسمت های محیطی یا اطراف و جوانب میدان بینایی مختل شود. اگر بیماری گلوکوم درمان نشود، دید مرکزی شما نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. از دست دادن بینایی ناشی از گلوکوم دائمی و غیر قابل بازگشت است.

 

علت گلوکوم یا آب سیاه چیست؟

ترشح و خروج مایع زلالیه از چشم glaucome_a_angle_out flow

ترشح و خروج مایع زلالیه از چشم glaucome_a_angle_out flow

 

چشم شما دائما مایع زلالیه تولید می کند. همزمان با ترشح مایع زلالیه جدید به داخل چشم، به همان میزان باید مایع از چشم خارج شود. این مایع از ناحیه ای به نام زاویه چشم خارج می شود. این شرایط ایجاد فشاری متعادل در داخل کره چشم می کند (فشار داخل کره IOP). اما اگر زاویه تخلیه کننده مایع بخوبی کار نکند، مایع در داخل کره چشم تجمع می یابد. در نتیجه فشار داخل کره چشم افزایش یافته و باعث آسیب عصب بینایی می شود.

فیلم نحوه جریان مایع داخل چشم و مکانیسم ایجاد آب سیاه Fluid circulation in the eye and Cause of Glaucoma video

عصب بینایی از بیش از یک میلیون رشته نازک تشکیل شده است. عصب بینایی مثل سیم افشان برق از رشته های زیاد تشکیل شده هاست. اگر این رشته ها از بین بروند، نقاط کوری در میدان بینایی ظاهر می شود. تا زمانی که قسمت اعظم این رشته ها از بین نروند، شما قادر به احساس این مشکل نخواهید بود. اگر همه این رشته ها از بین بروند، کور خواهید شد.

فیلم علل گلوکوم Cause of Glaucoma video

ارسال شده در آب سیاه یا گلوکوم, جراحی های چشم, علت گلوکوم توسط دکتر نادری

ارسال نظر