روش های لیزری جراحی عیوب انکساری

روش های جراحی لیزری عیوب انکسار بر روی قرنیه

این عمل ها شامل لیزیک، فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک، پی آر کی و ترانس پی آر کی می باشد.

لیزیک LASIK 

LASIK eye surgery جراحی لیزیک چشمبهبودی بینایی در لیزیک چشمگیر و سریع است؛ بطوریکه اکثر افراد روز بعد از عمل، بدون نیاز به عینک یا لنز تماسی قادر به رانندگی هستند. بهر حال؛ تا رسیدن به بینائی نهایی و کامل ، حدود دو تا سه هفته و در بعضی موارد چند ماه زمان لازم است.

در لیزیک یک لایه که ضخامت متوسطی حدود ۱۵۰ میکرون دارد از روی قرنیه برداشته شده و پس از تابش لیزر و اصلاح ضعیفی چشم این لایه مجددا به محل خود برگردانده می شود . جالب این است که این لایه بدون نیاز به بخیه زدن به سرعت ترمیم می شود و به علت ترمیم سریع ، دید بیمار خیلی زود اصلاح می شود و بعد از عمل کمترین میزان درد و ناراحتی وجود دارد و این دو عامل از مزایای عمده این عمل محسوب می شود. با این حال اشکال عمده عمل لیزیک عوارضی است که ممکن است در هنگام برداشتن لایه قرنیه ایجاد گردد. برای برداشتن لایه قرنیه که فلپ flap نام دارد از یک وسیله ای به نام ” میکروکراتوم ” استفاده می شود.  ادامه مطلب ==>Femto LASIK Eye surgery جراحی فمتولیزیک چشمفمتو لیزیک Femto LASIK

با ترکیب لیزر اگزایمر و لیزر فمتوسکند، تکنیک جدیدی به نام فمتولیزیک ارائه شده که امروزه یکی از بهترین تکنیک های جراحی عیوب انکساری محسوب می گردد. فمتولیزیک یکی از جدیدترین روش های اصلاح  میوپی  (نزدیک بینی)، هایپروپی  (دوربینی )، آستیگماتیسم (بینایی کج و معوج) است. فمتو لیزیک هم مزایای اعمال عمقی نظیر لیزیک را دارد و هم مزایای اعمال سطحی ، چرا که لایه برداشته شده توسط فمتو لیزیک بسیار نازک بوده وامکان این وجود دارد که بتوان لایه ای به ضخامت ۹۰ میکرون از روی قرنیه برداشت. عوارض احتمالی فمتولیزیک نسبت به لیزیک به مراتب کمتر است . ادامه مطلب =>

لیزر اسمایل SMILE  

SMILE femto second eye laser surgery عمل لیزر فمتوسکند اسمایلعمل اسمایل SMILE (Small Incision Lenticule Extraction)یا ReLEx® (Refractive LEnticule Extraction)  نسل سوم اعمال جراحی اصلاح بینایی با لیزر است که با استفاده از پیشرفته ترین روش ها نزدیک بینی با یا بدون آستیگماتیسم را درمان می کند. در عمل ReLEx® SMILE با استفاده از تکنولوژی پیشرفته فمتوسکند با دقت بسیار زیاد بافتی عدسی شکل (lenticule) را از طریق برشی کوچک و بدون دستکاری مابقی قرنیه برش داده و از ورای برشی کوچک از ضخامت قرنیه بیرون آورده می شود. در این عمل به جای برش حدود ۲۰ میلی متری فلپ لیزیک، برشی حدود ۴ میلی متری داده می شود. ادامه مطلب =>اپی لیزیک Epi LASIK

Epi LASIK eye surgery جراحی اپی لیزیک چشمعمل لیزری جدیدی است که با هدف برطرف کردن بعضی از عوارض بالقوه LASIK و LASEK ابداع شده است. این روش در افرادی که ضخامت قرنیه کم است، افراد ارتشی و ورزشکاران مناسب تر است. این تکنیک شباهت هایی به هر دو تکنیک فوق دارد، اما در چند نکته کلیدی با آنها متفاوت است.

در لیزیک LASIK با استفاده از یک تیغ تیز و یا لیزر، فلپی (لایه ای) از قرنیه(به ضخامت ۱۶۰ میکرون) برش داده می شود که ممکن است ضخیم تر از حد مورد نظر بریده شود. در لازک LASEK نیز لایه سطحی نازکی از قرنیه یعنی اپیتلیوم آن بلند شده و با لولایی به سطح قرنیه چشبیده باقی می ماند. این مرحله در اپی لیزیک نیر انجام می شود، اما بجای تیغ ظریف لیزیک، جراح از تیغ لرزشی پلاستیکی کندی استفاده می کند. همچنین بجای استفاده از الکل که در لازک برای شل کردن لایه اپیتلیال اسفاده می شود؛ جراح از تیغه ای پلاستیکی بنام “جداگر اپیتلیتال” برای جدا کردن ورقه ای از سطح چشم کمک می گیرد.در این روش با پرهیز از استفاده از الکل، احتمال مرگ سلولهای اپیتلیال کم می شود.

از آنجائیکه برداشتن فلپ اپیتلیال در افرادی که انحنای قرنیه پرشیبی دارند(که معمولا نزدیک بینی بالاتری دارند)، مشکلتر است؛ این روش در افرادی که انحنای قرنیه کم شیب تری دارند(یعنی نزدیک بینی کمتری دارند)، مناسب تر است. ادامه مطلب = >
 Customized LASIK eye surgery لیزیک هوشمند یا اختصاصیلیزیک اختصاصی (هوشمند) یا کاستومایزد

در لیزیک، فمتولیزیک، و سایر روش های معمولی لیزری اصلاح عیوب انکساری؛ نزدیک بینی، دور بینی و آستیگماتیسم اصلاح می شود؛ اما در لیزیک اختصاصی علاوه بر این اختلالات، ناصافی های اپتیکی چشم که اصطاحاً به آنها ابریشن Optical Aberration میگوئیم نیز، اصلاح می شوند. مثل اینکه اگر شما بخواهید لباس مثلا کت و شلوار بخرید، می توانید کت و شلوار آماده از فروشگاه تهیه کنید و یا اینکه خیاط کت و شلواری متناسب با اندامتان برای شما بدوزد. اگر خیاط برای شما لباس بدوزد این لباس اختصاصا برای شما تهیه شده و با اندام شما متناسب تر خواهد بود. ادامه مطلب =>لازک  LASEK

LASEK eye surgery جراحی لازک چشم

روش LASEK لازک نیز نوع تغییر یافته PRK می باشد. در روش لازک چشم پزشک از یک محلول الکی جهت برداشت لایه اپی تلیوم قرنیه استفاده می کند سپس لیزراگزاایمر برروی قرنیه تابیده می شود ومجددا لایه ای اپی تلیوم در محل اولیه قرار می گیرد. در پایان از یک لنز تماسی به عنوان باند اثر جهت تسریع در بهبود استفاده می شود. از این روش به جای لیزیک در بیمارانی که قطر قرنیه آنها نازک است استفاده می شود. ادامه مطلب =>پی آر کی  PRK یا فوتوریفرکتیو کراتکتومی

در روش PRK لایه اپی تلیال قرنیه ( خارجی ترین لایه قرنیه) با ماساژ برداشته می شود و با استفاده از لیزر اگزایمر سطح قرنیه تراش داده می شود به این ترتیب عیوب انکساری اصلاح می شود.

photorefractive keratectomy PRK پی ار کیفوتوریفرکتیو کراتکتومی یا PRK نوعی جراحی لیزری است که برای اصلاح عیوب انکساری در افراد نزدیک بین، دوربین و آستیگمات استفاده می شود. این عمل جزو روش های جراحی رفرکتیو سطحی (Surface ablation) است؛ به این معنی که اصلاح شماره چشم ، پس از کنار زدن لایه سلولهای سطحی، روی سطح قرنیه انجام می شود.

معمولاً روش های اصلاح سطحی یا Surface ablation مثل پی آر کی در کسانی استفاده می شود که قرنیه نازکی دارند. همچنین افرادی که در معرض آسیب های چشمی هستند مانند ورزشکاران بخصوص رزمی کاران، بوکسورها ، پلیس ها و یکسری مشاغل دیگر، بهتر است که تحت این نوع اعمال جراحی قرار گیرند تا احتمال آسیب به فلپ به دنبال ضربه وجود نداشته باشد . برخی پزشکان نیز به دلیل فقدان عوارض فلپ به همه بیماران PRK و یا لازک را توصیه می کنند.

در این عمل برای شکل دهی قرنیه و اصلاح عیب انکساری، مشابه لیزیک از لیزر اگزایمر استفاده می شود؛ اما بر خلاف لیزیک نیاری به استفاده از دستگاه میکروکراتوم و برداشتن لایه ای از قرنیه نیست؛ بلکه برای اصلاح بینایی، سطح قرنیه (پس از تراشدن سلولهای سطحی یا اپیتلیوم) مستقیما لیزر می شود. ادامه مطلب =>


Trans PRK عمل لیزر ترانس پی ار کیترانس پی آر کی Trans PRK

نوعی لیزر پی آر کی است با این تفاوت که در پی آر کی سلولهای سطح قرنیه (لایه اپیتلیوم) با ماساژ کنار زده می شوند؛ اما در ترانس پی آر کی، ضخامت سلولهای لایه اپی تلیوم با برنامه نرم افزاری کامپیوتری محاسبه و تراشیده می شود. سپس دار ادامه عمل با لیزر اکسایمر عیب انکساری چشم بر روی بستر قرنیه اصلاح می شود.

در این تکنیک تراش سطح قرنیه با ظرافت بیشتری انجام می شود و دقت اصلاح بالاست. مدت زمان بهبودی سطح قرنیه کوتاهتر است. نتایج و عوارض این عمل شبیه پی آر کی است. ادامه مطلب =>

نحوه انجام عمل های لیزری اصلاح بینایی بر روی قرنیه