برچسب: Retinitis pigmentosa

یکشنبه 10 نوامبر 2019

بیماری های محیطی شبکیه

مگس پران Floaters

فلوتز یا مگس پران floatersتصاویر شناوردر میدان بینایی چشم، نقاط یا لکه هایی در جلوی دید فرد هستند که وقتی فرد سعی می کند مستقیماً به آنها نگاه کند، حرکت می کنند. این اجسام اصطلاحا مگس پران نامیده می شوند. آنها از زجاجیه چشم تشکیل شده اند و در بیشتر موارد کاملاً طبیعی هستند. زجاجیه ماده ای شفاف و ژل مانند است که بیشتر چشم را پر می کند. با افزایش سن، زجاجیه آبکی تر می شود. وقتی این اتفاق می افتد، الیاف کلاژن میکروسکوپی درون زجاجیه تمایل به جمع شدن نزدیک هم دارند. این تکه های باقی مانده سایه های کوچکی بر روی شب

ارسال شده در بیماری های محیط شبکیه, بیماریهای چشم, بیماریهای شبکیه و زجاجیه توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
چهارشنبه 02 اکتبر 2019

رتینیت پیگمانتر Retinitis pigmentosa (RP)

رتینیت پیگمنتوزا یا RP به گروهی از بیماریهای ارثی شبکیه اطلاق می شودکه باعث کاهش پیشروند و تدریجی بینایی می شود. رتینیت پیگمنتوزا یا RP شبکیه چشم را درگیر می کند. بیماری رتینیت پیگمنتوزا یا RP ژنتیکی است و از والدین به فرزندان منتقل می شود.

 

retinitis-pigmentosa-RPرتینیت پیگمنتوزا رتینیت پیگمنتوزا یا RP چگونه باعث کاهش بینایی می شود؟

رتینیت پیگمنتوزا یا RP به سلولهای گیرنده نور در شبکیه آسیب می رساند. این سلولها به گیرنده های استوانه ای و مخروطی شهرت دارند. سلولهای استوانه ای مسئول دید محیطی و دید شب هستند. دید دقیق مرکزی و دید رنگ توسط سلولهای مخروطی تامین می

ارسال شده در بیماریهای چشم, بیماریهای شبکیه و زجاجیه, رتینیت پیگمانتر توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,