برچسب: چگونه تصویر در چشم ما تشکیل می شود

چهارشنبه 21 آگوست 2019

ما چطور می بینیم؟ 

ما چطور می بینیم How can we see

ما چطور می بینیم؟ How do we see with our eyes

چشم ها نوری را که اشیا منعکس می کنند می بینند. نور منعکس شده از طریق قرنیه و عدسی وارد چشم می شود و درشبکیه چشم متمرکز می شود. قرنیه با تغییر مسیر نور در زاویه ای که توسط انحنای قرنیه تعیین می شود، روند تمرکز را آغاز می کند. سپس لنز با تنظیم دقیق فوکوس، نور را بیشتر خم می کند. سلول های عصبی در شبکیه از طریق عصب بینایی انرژی نور را به مغز می فرستند.