برچسب: نگاه كردن به خورشید گرفتگي ضرر دارد؟

جمعه 06 سپتامبر 2019

خورشید گرفتگی (کسوف) و چشم

 eclipse خورشید گرفتگی چگونه موقع تماشای خورشید گرفتگی یا کسوف از چشمتان محافظت کنید؟

آیا خورشید گرفتگی یا کسوف (خورشید گرفتگی eclipse) پارسال را تماشا کردید؟ آیا از چشمتان مراقبت لازم را انجام دادید؟ اگر مطمئن نیستید در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه موقع تماشای کسوف از چشمتان مراقبت کنید.

      .    Eclipse خورشید گرفتگی

 خورشید گرفتگی یا کسوف چیست؟

چه عاملی باعث کسوف می شود؟ کسوف زمانی اتفاق می افتد که ماه مستقیماً یا تقریباً مستقیم بین خورشید و زمین قرار گیرد؛ در نتیجه برای مدتی باعث محو شدن قسمت اعظم خورشید (ک