برچسب: لیزیک و گلوکوم

یکشنبه 21 مارس 2021

لیزیک و گلوکوم

در صورت ابتلا به گلوکوم آیا می توانم لیزیک کنم؟

LASIK and glaucoma لیزیک در بیماران گلوکومیبا افزایش محبوبیت و استقبال بیشتر از عمل لیزیک، بسیاری از بیماران مبتلا به گلوکوم تشخیص داده شده، می خواهند تحت عمل لیزیک قرار گیرند. با این حال، عمل لیزیک و سایر عمل های لیزری عیوب انکسار ( فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک،

ارسال شده در دسته بندی نشده توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,