برچسب: عکس از قرنیه چشم

جمعه 12 مارس 2021

جراحی تعویض عدسی طبیعی چشم برای برداشتن عینک

 (Refractive Lens Exchange)

تعویض عدسی طبیعی چشم یا به عبارت دیگر “جراحی برداشتن لنز شفاف (Clear Lens Extraction ) “، به منظور حذف عینک که “تعویض لنز داخل چشمی برای اصلاح پیر چشمی” نیز نامیده می شود ، ممکن است در بیماران پیر چشم یا بیماران دوربین شدید نسبت به لیزیک ،

ارسال شده در جراحی های چشم, جراحی های عیوب انکساری, روش های غیر لیزری جراحی اصلاح عیوب انکسار توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,