برچسب: عصب بینایی و ام اس

یکشنبه 06 اکتبر 2019

ساختمان چشم-عصب بینایی

 optic nerve عصب بیناییعصب بینایی، در پشت شبکیه قراردارد که سیگنالها را از سلولهای فتورسپتور (گیرنده تصویر) به مغز منتقل می کند . این عصب پیام های بینایی را از شبکیه به مغز ارسال می کند. در بعضی ازبیماریها مانند مولتیپل اسکلروزیس یا همان MS ، مسمومیت با الکل متیلیک (الکل چوب)، آب سیاه ، نوریت و نوروپاتی اپتیک و…. عصب بینایی آسیب می بیند.

عصب بینایی در پشت چشم قرار دارد. همچ

ارسال شده در دسته بندی نشده توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,