برچسب: جراحی زیبایی بینی یا رینوپلاستی چیست؟

جمعه 09 آوریل 2021

جراحی زیبایی بینی یا رینوپلاستی و عمل لیزیک

بسیاری از افرادی که داوطلب جراحی بینی هستند از عینک نیز استفاده می کنند. مهمترین سوال این افراد این است که ابتدا کدام عمل را انجام دهند؟

Rhinoplasty and LASIK surgery جراحی زیبایی بینی و عمل لیزیکجراحی زیبایی بینی به هیچ وجه بر عمل جراحی لیزیک یا سایر روشهای اصلاح لیزری بر روی قرنیه ( فمتولیزیک، اسمایل، اپی لیزیک، لازک