برچسب: تنظیم نور گوشی برای چشم

جمعه 23 آگوست 2019

 تلفن همراه و چشم

در برابر تلفن هوشمند خود هوشمند باشید

تلفن های هوشمند زندگی ما را آسان تر کرده اند؛ اما برچشم ها نیز عواض جانبی دارند. براساس مطالعات، استفاده زیاد از تلفن هوشمند باعث ایجاد علائم چشمی شبیه استفاده از سایر دستگاه های دیژیتال می شود. آیا انها خطرناک هستند؟ آیا نیستند؟ پزشکان می گویند تلفن های هوشمند باعث ایجاد حالتی به نام “کوری گذرا” می شوند. گرچه پزشکان می گویند که این وضعیت نباید باعث نگرانی شود؛ کوری گذرا حالتی موقتی است که به علت نگاه کردن در تاریکی با یک چشم به شیئی درخشان ایجاد می شود.

تلفن و چشمببینیم این مشکل چگونه ایجاد می شود: زمانیکه در رختخواب به پهلو دراز بکشیم و با تلفن همراه کار کنیم؛ یکی از چشم ها با بالش پوشیده شده و چشم دیگر به تلفن همراه نگاه می کند. موضوع

ارسال شده در دسته بندی نشده توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,