برچسب: تاريخ چشم پزشکي ايران

سه‌شنبه 30 مارس 2021

تاریخچه چشم پزشکی در جهان

پیشینه پزشکی و چشم پزشکی در خاورمیانه و ایران باستان لااقل به ۶۰۰۰ سال قبل باز می گردد. در اوستا و سایر کتب مذهبی زرتشتیان در اهمیت پزشکی و بهداشت مطالب بسیاری بیان شده و پزشکان دو مکتب اصلی مزدیستا و اکباتان مسوولیت درمان و سلامتی مردم را به عهده داشتند. در دوران هخامنشیان (۵۵۰-۳۳۰ ق. م ( تعداد زیادی از پزشکان و چشم پزشکان از مصر و یونان و هند به این سرزمین دعوت شده و در این مرز و بوم خدمت می کردند. دانشگاههای تخت جمشید، ری و همدان و… نیز در تربیت دانشمندان می کوشیدند. در دوران سلطنت ساسانیان (۶۴۱-۲۲۴ م( دانشگاه نامی جندی شاپور برپا گردید و بسیاری از دانشمندان از خارج کشور به آن روی آوردند. به عنوان نمونه می توان به خاندان بختیشوع اشاره کرد که حدود ۲۵۰ سال در جندی شاپور و بغداد خدمت کردند. در آن دوران بسیاری از مراکز دیگر پزشکی نیز در این سرزمین فعال بودند و دانشمندانی چون ربن طبری (۱۹۲ ه ق)، رازی (۳۱۳-۲۵۱ ه ق)، اهوازی (۳۸۴-۳۱۸ه ق)، ابوعلی سینا (۴۲۷-۳۷۰ ه ق)، جرجانی (۵۲۸-۴۳۴