برچسب: تاثیر uv بر چشم

پنج‌شنبه 22 آگوست 2019

اثرات مضر اشعه ماوراء بنفش نور خورشيد بر چشم انسان  

Easts-beach

آيا اشعه ماوراء بنفش براي چشم ما مضر است؟

مبحث زير به تأثيرنور خورشيد و اشعه ماوراء بنفش بر چشم انسان مي پردازد. اشعه ماوراء بنفش ميتواند باعث بروز بيماري هاي چشمي زير در انسان شود:

  دژنرسانس ماکولا يا پوسيدگي لکه زرد شبکيه چشمدژنرسانس ماکولا يا پوسيدگي لکه زرد شبکيه چشم

بر طبق بعضي از مطالعات، مواجهه طولاني و تکراري با اشعه ماوراء بنفش مي تواندباعث ايجاد اين بيماري چشمي شود. .در بيماري 

ارسال شده در دانستنیهای چشم, دانستنیهای عمومی چشم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,