برچسب: بررسی رتینوپاتی هیپرتانسیو در بیماران مراجعه کننده

یکشنبه 10 نوامبر 2019

 بیماری های عروقی شبکیه

 

 رتینوپاتی دیابتی یا گرفتاری شبکیه ناشی از دیابت

Diabetic Retinopathy رتینوپاتی دیابتی بیماری چشم دیابتی گروهی از مشکلات چشمی است که می تواند مبتلایان به دیابت را درگیر کند. این شرایط شامل رتینوپاتی دیابتی، ادم ماکولای دیابتی، آب مروارید و 

ارسال شده در بیماری های عروقی شبکیه, بیماریهای چشم, بیماریهای شبکیه و زجاجیه توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,