برچسب: اثر سیگار بر چشم

یکشنبه 25 آگوست 2019

اثر سیگار بر چشم

 

اکنون زمان آن فرا رسیده که سیگار خود را خاموش کنید.

بر اساس تحقیقات سیگار عوارض جانبی متعددی بر چشم و سیستم بینائی دارد.

دود سیگار و تنباکو ریسک فاکتور مهم شناخته شده در بسیاری از بیماری ها، هم در زنان و هم در مردان نظیر: بیماری های قلبی عروقی، تنفسی و بد خیمی ها محسوب می شود. سیگار اثرات مخرب چشمی نیز دارد. ثابت شده که سیگار در بسیاری از بیماری های شایع و وخیم چشم نطیر: پوسیدگی لکه زرد شبکیه ناشی از سن ( دژنرسانس ماکولا)، 

ارسال شده در سیگار و چشم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,