عیوب انکسار

 عیوب انکسار (نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم)

 

عیوب انکساری  Refractive Errors چیست؟

برای اینکه چشم‌ها خوب ببینند، اشعه‌های نور باید توسط قرنیه و عدسی طوری تغییر جهت دهند که روی

عیوب انکساری  Refractive Errors

عیوب انکساری Refractive Errors

شبکیه متمرکز شوند. شكل قرنيه، قدرت عدسي چشم و اندازه طول قدامی خلفی کره چشم در مجموع مسؤول واضح بودن تصاوير و اشياء بر روي شبكيه هستند و براي اينكه فرد بتواند به صورت واضح اشياء را بدون استفاده از عينك ببيند، لازم است تمامي اجزاي ذكر شده با همديگر متناسب باشند تا تصوير واضح بر روي شبكيه شود.

تصویری که بروی شبکیه تشکیل می شود،  توسط عصب بینایی به مغز ارسال می شود. عیوب انکساری زمانی رخ می دهد که چشم شما امواج نورانی را به طور مناسب و دقیق متمرکز نکند و در نتيجه تصوير واضحي از اشياء بر روي شبكيه تشكيل نشود. بنابراین تصویری که دیده می شود تار خواهد بود. اگرچه عیوب انکساری جزئی از اختلالات چشمی می باشند ولی هیچ گاه به عنوان بیماری در نظر گرفته نمی شوند.

 

 

 

 

عيوب انکساري چشم به سه شکل مي باشند:ميوپي يا نزديک بيني؛  هيپروپي يا دوربيني؛و آستيگماتيسم

ميوپي يا نزديک بيني

درميوپي يا نزديک بيني؛ تصاوير در جلوي پرده شبکيه تشکيل مي شوند و در نتيجه اشيا تار ديده مي شوند. اين حالت زماني اتفاق مي افتد که چشم نسبتا طويل باشد ويا قدرت انکساري قرنيه و لنز نسبتا زياد باشد.ميوپي معمولا در طفوليت شروع مي شود و تدريجا تا بزرگسالي يعني سنين 18 تا 21 سال پيشرفت مي کند

هيپروپي يا دوربيني

هيپروپي يا دوربيني؛ زماني ايجاد مي شود که  تصاوير در پشت پرده شبکيه تشکيل مي شوند و در نتيجه اشيا تار ديده مي شوند. دراين حالت ،يا چشم نسبتا کوتاه است ويا قدرت انکساري قرنيه و لنز نسبتا کم  است. بسته به شدت دوربيني و سن فرد؛ بعضي از افراد دوربين ممکن است با کمک تطابق عدسي ،هم دور و هم نزديک را واضح ببينند. اين وضع منجر به خستگي شديد چشم ميشود و بهر حال با افزايش سن تدريجا قدرت تطابق کم مي شود

آستیگماتیسم

 

 

 

آستیگماتیسم؛  در يک چشم طبيعي بدون استيگماتيسم,انحناء قرنيه در سطوح مختلف(افقي وعمودي)مثل يک توپ فوتبال مشابه هم مي باشند.لذا در اين حالت وقتي نور از قرنيه عبور مي کند در يک نقطه واحد متمرکز مي گردد.ولي وقتي آستيگماتيسم وجود داشته باشد,انحنا قرنيه در جهات مختلف(افقي و عمودي) مشابه هم  نيستند مثل يک تخم مرغ که در يک طرف انحناء بيشتر(شيب بيشتر ) و در طرف ديگر مسطح تر (شيب کمتر) دارد.لذا باعث مي شود نوري که از قرنيه عبور مي کند در يک نقطه واحد متمرکز نگردد.لذا باعث يک تصوير بهم ريخته و نامنظم مي گردد.بسياري از افراد نزديک بين يا دور بين درجاتي از استيگماتيسم نيز را همراه دارند

 

نحوه تشکيل تصوير در آستيگماتيسم

آستیگماتیسم به دو گروه تقسیم می شود:
الف_آستیگماتیسم منظم: دارای 2 نصف النهار اصلی است که قدرت و جهت آنها در طول دهانه مردمک regular ثابت است. این امر منجر به پیدایش در خط کانونی می شود.این نوع آستیگماتسم خود به دو گروه آستیگماتیسم با قاعده و بی قاعده تقسیم میشود.
ب- آستیگماتیسم نامنظم: در این حالت قدرت یا جهت نصف النهارهای اصلی در طول دهانه مردمک تغییر می کندعلت معمول آستیگماتیسم وجود ناهنجاری در شکل قرنیه است عدس نیز ممکن است دخیل باشد.
آستیگماتیسم ناشی از عدسی را استیگماتیسم باقیمانده می نامند زیرا برخلاف استیگماتیسم قرنیه ای توسط لنز تماسی سخت اصلاح نمی شود.