دسته: سیگار و چشم

یکشنبه 25 آگوست 2019

اثر سیگار بر چشم

 

اکنون زمان آن فرا رسیده که سیگار خود را خاموش کنید.

بر اساس تحقیقات سیگار عوارض جانبی متعددی بر چشم و سیستم بینائی دارد.

دود سیگار و تنباکو ریسک فاکتور مهم شناخته شده در بسیاری از بیماری ها، هم در زنان و هم در مردان نظیر: بیماری های قلبی عروقی، تنفسی و بد خیمی ها محسوب می شود. سیگار اثرات مخرب چشمی نیز دارد. ثابت شده که سیگار در بسیاری از بیماری های شایع و وخیم چشم نطیر: پوسیدگی لکه زرد شبکیه ناشی از سن ( دژنرسانس ماکولا)، 

ارسال شده در سیگار و چشم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,