دسته: گذاشتن لنز تماسی نرم

جمعه 30 آگوست 2019

روش صحيح گذاشتن لنزهاي تماسي نرم در چشم

 

 

 

1- دست ها بطور کامل با آب و مايع دستشويي، شستشو و آبکشي شود. لازم نيست که دستتان را خشک کنيد؛ چون ممکن است پرز حوله به لنزتان بچسبد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- لنز را ازجالنزي درآورده و مطمئن شويد که تميز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- لنز را روي انگشت اشاره دست راستتان قرار دهيد( افراد چپ دست روي انگشت اشاره دست چپ قرار دهند).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- مطمئن شويد که لنزتان پشت و رو نشده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- با انشگت میانه و انگشتر دست چپ پلک بالا را بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- با انگشت ميانه دست راستتان پلک پايين را بطرف پايين بکشيد.

7- در حاليکه هر دو چشمتان باز است، مستقيم ب

ارسال شده در دانستنیهای چشم, دانستنیهای لنزهای تماسی, گذاشتن لنز تماسی نرم توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,