دسته: مزایا و معایب لنزهای تماسی

پنج‌شنبه 29 آگوست 2019

مزایا و معایب لنز های تماسی

 مزاياي لنزهاي تماسي

  • استفاده از آنها راحت و آسان است.
  • مه آلوده يا بخار گرفته نمي شوند.
  • لنر تماسي ديده نمي شود؛ در نتيجه فرد ظاهر زيباتري دارد.
  • در بعضي از افراد کاهش بينايي با لنز بهتراز عينک اصلاح مي شود.
  • در ورزشکاران استفاده از لنز مناسب تر است.
  • با عينک فرد فقط روبرو را خوب مي بيند و براي ديدن اطراف بايد سر خود را بچرخاند؛ در صورتي که لنز تماسي همراه چشم مي چرخد و فرد در تمام جهات بينايي خوبي دارد.
  • در افراد نزديک بيني که شماره چشم بالايي دارند، به علت خاصيت فيزيکي شيشه عينک کوچک نمايي ايجاد مي کند؛ در نتيجه هم فرد اشياء را کوچکتر مي بيند و هم از پشت شيشه عينک چشمها ريزتر به نظر مي رسند.
  • در افراد دور بيني که شماره چشم بالايي دارند، نيز به علت خاصيت فيزيکي شيشه عينک درشت نمايي ايجاد مي کند؛ در نتيجه هم فرد اشياء را بزرگتر مي بيند و هم از پشت شيشه عينک چشمها درشتتر به نظر مي رسند.

ارسال شده در دانستنیهای چشم, دانستنیهای لنزهای تماسی, مزایا و معایب لنزهای تماسی توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,