دسته: انواع لنز تماسی

پنج‌شنبه 29 آگوست 2019

انواع لنز تماسی

لنز های تماسی به طرق مختلفی تقسیم بندی می شوند: 

 

۱- بر اساس نوع ماده ای که لنز از آن ساخته شده است به دو نوع تقسیم می شوند:

 

الف – لنزهای تماسی نرم Soft contact lenses

 

ب – لنزهای تماسی سخت نافذ اکسیژن Rigid gas permeable (RGP) contact lenses

۲- بر اساس اصلاح نوع عیوب انکساری به سه گروه تقسیم می شوند:

 

الف- کروی (برای اصلاح دور بینی و یا نزدیک بینی)

 

ب- توریک (برای اصلاح آستیگماتیسم)

 

ج- دو کانونی (برای اصلاح پیرچشمی)

۳- بر اساس برنامه زمانی استفاده از آنها، به دو گروه تقسیم می شوند:

 

ارسال شده در انواع لنز تماسی, دانستنیهای چشم, دانستنیهای لنزهای تماسی توسط دکتر نادری | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,