دسته: ارتوکراتولوژی

جمعه 06 سپتامبر 2019

   

ارتوكراتولوژي ( شكل دهي مجدد قرنيه با لنز تماسي)

 

در روش ارتوكراتولوژي ( شكل دهي مجدد قرنيه با لنز تماسي) در طي خواب , لنز خاصي روي چشم گذاشته ميشود كه به تدريج شكل قرنيه چشم را تغيير ميدهد وباعث ميشود كه فرد در طي روز بدون داشتن لنز بينائي شفافي داشته باشد . اثر آن موقتي است و فقط حدود يك روز ادامه دارد؛ پس بايد هر شب استفاده شود.

شكل دهي قرنيه با استفاده از لنز ايده اي جديد نيست. بعضي ازپرشكان سالهاست كه از اين روش استفاده ميكنند. در سال 2002 اين روش مورد تائيديه “انجمن غذا و داروي آمريكا”قرار گرفت و نوعي لنز بنام Corneal Reshaping Therapy یا CRT و نيز بعد از آن انواع ديگري تائيد شدند.

مكانيسم اثر ارتوكراتولوژي چگونه است؟

در نزديك بيني اشعه اي كه وارد چشم ميشود , در جلوي شبكيه متمركزميشود. براي اصلاح نزديك بيني از عينك و يا لنزتماسي معمولي مي توان استفاده كرد. راه ديگر اين است كه از روش هاي تغيير شكل دادن قرنيه استفاده شود.