دسته: انتروپیون

پنج‌شنبه 24 اکتبر 2019

 

انتروپیون Entropion

 

انتروپیون چيست؟

 

برگشتن لبه پلکها به داخل(به طرف کره چشم) انتروپيون ناميده مي شود. در اين حالت مژه ها به سطح کره چشم (قرنيه) سائيده مي شوند. انتروپيون بيشتر در پلک پايين ديده مي شود.

       

علائم و نشانه هاي انتروپيون چيست؟

  • تحريک و درد و سوزش سطح چشم
  • اشکريزش
  • اگر درمان نشود، باعث آسيب قرنيه و زخم آن مي شود و در نتيجه منجر به کاهش بينايي مي شود. 

علل ايجاد انتروپيون چيست؟

انتروپيون بيشتر در افراد مسن و به علت ضعف عضلات پلکها ايجا