دسته: علل و عوامل آب مروارید

جمعه 15 نوامبر 2019

علل و عوامل آب مروارید

 

علل زمینه ای آب مروارید

به خلاصه آب مروارید در زمینه های مختلفی ممکن است بروز کند:

  • آب مرواريد ناشي از افزايش سن

    آب مرواريد ناشي از افزايش سن شايعترين نوع آب مرواريد است. درصد زيادي از افراد به آن مبتلا مي شوند و با افزايش سن شيوع آن افزايش مي يابد.

  • آب مرواريد ناشي از ساير بيماريها

اين نوع آب مرواريد در افرادي كه بيماريهاي مشخص ديگري از جمله ديابت (بيماري قند) یا کم کاری غدد پاراتیروئید و بیماری ویلسون (رسوب مس در بدن) دارند ديده مي شود.

  • آب مرواريد ناشي از مصرف داروها

گاهي بروز آب مرواريد در رابطه با مصرف طولاني مدت بعضي از داروها مثل پرونيزولون و کلرپرومازین مي باشد.

  • آب مرواريد ناشي از ضربه

گاهي بلافاصله پس از صدمات چ