دسته: تشخیص آب مروارید یا کاتاراکت

جمعه 15 نوامبر 2019

 

تشخیص آب مروارید یا کاتاراکت

 

براي تشخيص آب مرواريد بايد معاينه کامل چشم پزشکي توسط متخصص چشم انجام شود. برای بررسی عملکرد بینایی از بیمار در مورد محدودیت هایی بیناییش سوال می کنیم و حدت بینایی را با عینک و بدون عینک اندازه گیری می کنیم. در بیمارانی که از خیرگی و پخش نور شکایت دارند با باتاباندن منبع نوری از یک طرف، حدت بینایی با چارت دید را اندازه می گیریم. وسایل دیگری نیز برای این کار وجود دارد. با این اندازه گیری ها میزان اثر نور چراغ ماشین های روبرو بر عملکرد بینایی فرد در رانندگی شب ارزیابی می شود و کاهش عملکرد بینایی را بررسی می کند.

براي تشخيص صحيح، معايناتي كه توسط چشم پزشك انجام مي شود شامل موارد زير مي باشد:

  • اندازه گيري قدرت بينايي
  • معاينه ظاهر چشم ها
  • بررسي حرکات چشم ها
  • معاينه با دستگاه اسليت لامپ
  • بررسي واکنش مردمک ها در برابر نور
  • تونومتري : با اين معاينه فشار چشم اندازه گيري مي شود. افزايش فشار ممكن است علامت گلوكوم (آب سياه) باشد.
  • گشاد كردن مردمك كه با مصرف قطره هاي چشمي صورت مي گي